kenyacrushers урду хэлээр энэрэнгүй гэсэн утгатай

kenyacrushers урду хэлээр энэрэнгүй гэсэн утгатай

Зовж шаналсан нэгэндээ тусалъя | Судлах ...

2021-12-13 · Харин нөхөр, хоёр хүүгээ алдаад Наоми гэдэг нэрээ гашуун гэсэн утгатай «Мара» гэдэг нэрээр солихыг хүсжээ (Рут 1:3, 5, 20, 21). Наомиг зовж шаналж байх тэр хүнд үед бэр нь түүнээс холдоогүй.

Рут Наоми хоёр—«Таны явах газар уруу би явна ...

2021-12-3 · Ехова ард түмэндээ санаа тавьжээ. Ийнхүү Бетлехем хот нэрэндээ тохирсон газар болов. Бетлехем гэдэг нь «Талхны өргөө» гэсэн утгатай ажээ. Наоми нутаг буцахаар шийдлээ (Рут 1:6).

Еховагаас ивээл хүртэхийн төлөө үргэлж тэмцье ...

2021-10-21 · Харуулын цамхаг судлал 2016 оны 10 сарын 31–11 сарын 6: Иаков Рахел Иосеф Паул нар ивээл хүртэхийн төлөө тэмцсэн. Юуны ачаар тууштай байсан бэ?

Лиахона, 2013 оны дөрөвдүгээр сар

LIAHONA (USPS 311-480) Mongolian. (ISSN 1525-7584) is published six times a year (January, April, June, July, October, and December) by The Church of Jesus. Christ of Latter-day Saints, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150. USA subscription price is $5.00 per year; Canada, $6.00 plus applicable taxes.

Бурхны тухай үнэн | Библийн сургаал

2021-11-26 · Ехова гэдэг нэр ямар утгатай вэ? 15 Жинхэнэ Бурхны нэрийг Ехова гэдэг бөгөөд энэ нь Бурхан амласан бүхнээ биелүүлж, санаж зорьсон болгоноо ажил хэрэг болгох чадалтай гэсэн гүнзгий утгатай үг юм.

(PDF) Кузьмин С.Л. 2011. Нууц Түвд орон. Тусгаар ...

Кузьмин С.Л. 2011. Нууц Түвд орон. Тусгаар тогтнол ба эзэгнэлийн түүх. Улаанбаатар: "Түвдийг хадгалж үлдье" сан

Та утгыг нь ойлгодог уу?—Лук 24:45 | Судлах

2021-12-13 · Гэнэт Есүс гарч ирэн, тэдэнтэй цуг алхав. Тэгээд «Мосегоос эхлэн, бүх эш үзүүлэгч, бүх Судар Өөрийнх нь тухай юу хэлснийг тэдэнд тайлбарлаж» эхлэв ( Лук 24:13–15, 27 ). Хоёр шавийнх нь сэтгэл ...

«Ах дүүсийн хайраар хайрлахаа үргэлжлүүлье ...

2021-10-20 · 5. Ах дүүсийн хайр гэж юу вэ? 5 Ах дүүсийн хайраар хайрлана гэж яахыг хэлдэг вэ?Паулын бичсэн филаделфиа гэдэг грек үгийг үгчлэн орчуулбал «ах дүүгээ гэсэн дотно сэтгэл» гэсэн утгатай.Энэ нь гэр бүл, найз нөхдийн ...

Нялх хүүхдийнхээ нэрийг хайхад урам зориг өгөх ...

Нялх хүүхдийнхээ нэрийг хайхад урам зориг өгөх хаан гэсэн утгатай 50 нэр. Хэрэв та хүүхдээ манлайлах чадвар, эр зориг, эелдэг, шударга сэтгэл гэх мэт эерэг, хааны шинж чанаруудыг эзэмшээсэй ...

Хэрэглэгч:Baynmongol — Википедиа нэвтэрхий толь

2021-12-4 · Мөн Сепир нь бид хэлээр дамжуулан ертөнцөө бүтцэлдэг. Мөн соёлын олон янз ойлголт сэтгэлгээ нь тухайн ард түмнүүдийн хэл зүй дүрмээс шалтгаалан орчин тойрно ертөнцөө хүлээж авах, таних аргууд нь өөр өөр байдаг гэсэн.

«Ах дүүсийн хайраар хайрлахаа үргэлжлүүлье ...

2021-10-20 · Паулын бичсэн филаделфиа гэдэг грек үгийг үгчлэн орчуулбал «ах дүүгээ гэсэн дотно сэтгэл» гэсэн утгатай. Энэ нь гэр бүл, найз нөхдийн хооронд байдаг хүчтэй мэдрэмж юм ( Иох. 11:36 ).

Contact Us