Centraal Nieuws

Het echte nieuws!

Biomassa – waarom regering doorgaat met grootste klimaatblunder

Het verhaal over biomassa klopt niet en werkt nadelig voor natuur en milieu. Desondanks gaan zowel lokale als landelijke politici hiermee door.

De subsidie voor centrales van meer dan 11 miljard euro is deze week nog goedgekeurd door de regeringspartijen. Binnen een paar jaar zullen er meer dan 600 biomassa-installaties CO2 uitbraken in NL. Waarom gaat Rutte hiermee door?

Hoe komt het dat Den Haag zo krampachtig vasthoudt aan biomassacentrales.

Biomassa is achterhaald

De European Academies Science Advisory Council (EASAC) stelt deze week dat het opwekken van energie met biomassa meer CO2-uitstoot oplevert dan kolen en gas. “Biomassa is een heel slechte energiebron”, zegt hoogleraar Louise Vet, die in de milieugroep van EASAC zit.

Vet legt in het radioprogramma Vroege Vogels van 3 november uit wat er mis is aan biomassa.

Ze vertelt dat je door veel biomassa te verbranden erg veel CO2 produceert. En dat we het nog erger maken, want dit hout moeten we verslepen over de hele wereld. We oogsten de bomen, we drogen ze (wat eveneens weer veel energie kost), we maken er pallets van, verschepen het, dan worden de blokjes vermalen en in de grote centrales verbrand.

Nadat dus in een klap zeer veel CO2 uit de schoorsteen is gekomen van de centrales, duurt het voor de nieuwe aanplant 30 tot 50 jaar om dezelfde hoeveelheid CO2 weer op te nemen. (Red. terwijl de politiek suggereert dat de nieuwe bomen deze CO2 direct opnemen.)

Het echte probleem: creatief boekhouden

Er geldt binnen Europa een afspraak dat de CO2 berekend wordt op het moment dat de boom wordt gekapt. En niet op het ogenblik dat de boom wordt verbrand.

Met andere woorden, landen zoals Estland, die bomen kappen krijgen een CO2-schuld en Nederland die deze bomen koopt heeft op papier geen CO2 uitstoot, die is namelijk nul. Dat noemen ze ‘klimaatneutraal’.

Dus de biomassa centrales stoten in werkelijkheid enorme hoeveelheden CO2 uit, maar door deze bizarre afspraak tellen ze dit niet. Je zou het een uitermate creatieve vorm van boekhouden kunnen noemen.

Den Haag houdt krampachtig vast aan biomassa

Bekende duurzame energiebronnen zijn wind, water en zon. Verantwoordelijk voor ruim zestig procent van de duurzame energie geproduceerd in Nederland is echter energie uit biomassa. Dat is de reden dat Wiebes en de coalitie zich zo vastklampen aan biomassa. Zonder biomassa zijn ze dus helemaal nergens en slaan ze in Europa op het gebied van duurzame energie een modderfiguur.

Daarom begrijpen we ineens beter waarom de coalitie van VVD, D66, CDA en CU (gesteund door PvdA, SGP, Denk en Groen Links) tegen de motie van PvdD heeft gestemd om subsidies aan houtgestookte biomassacentrales stop te zetten.

Daarnaast staan er al 628 kleinere biomassacentrales op stapel voor Nederland. En is er over de hele wereld een gigantische handel om bossen te oogsten voor biomassa. Daarin steekt de regering Rutte dus graag 11 miljard aan subsidies.

Stand van duurzame energie

Het opwekken van elektriciteit met de biomassacentrales is achterhaald wanneer we kijken naar de prijsdoorbraak van zonne-energie in Dubai in 2016. Toen slaagde DEWA (energiemaatschappij in Dubai) erin om zonne-energie op te wekken voor minder dan 6 dollarcent per KwH. Daardoor is deze energie goedkoper dan fossiel opgewekte energie als gas of kolen. Op dit moment is de prijs per KwH zelfs nog lager.

Als je dit afzet tegen de zwaar gesubsidieerde biomassa centrales zal het duidelijk zijn dat deze voor installatie al verouderd zijn.

Bron: dlmplus.nl

Deel het nieuws met anderen: