Centraal Nieuws

Het echte nieuws!

Meer gasimport dan verbruik NL sinds 2015, voor export: ‘van gas los?’

Diederik Samsom (Energiebeheer Nederland, Greenpeace, PvdA) was voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving, waarschijnlijk vanuit zijn functie als Raad van Toezicht bij staatsbedrijf Energiebeheer Nederland. Hij wil U en mij per 2021 met Dwangsom kunnen dwingen van gas los te gaan, terwijl zijn Energiebeheer Nederland tegelijk meer gas importeert dan Nederland verbruikt, met hun Gasopslag Bergermeer (in beheer bij Taqa) als verdeelstation.

In 2015 zat het Arabische Taqa al in de race om zeven nieuwe kolencentrales in Turkije te bouwen. Terwijl die van ons voor 2030 dicht moeten van Diederik zijn Greenpeace. Die deal ging uiteindelijk niet door.

Met de ‘gasrotonde’-strategie wil Energiebeheer Nederland/Het Ministerie van Economische Zaken en ‘Klimaat’ namelijk de internationale ‘gashandelaar’ spelen. Dus geld verdienen aan doorverkoop van bijvoorbeeld Russisch gas naar England. Die strategie was door ambtenarij van het Ministerie van Economische Zaken bedacht in 2008, maar werd qua rentabiliteit toen sterk door de Algemene Rekenkamer betwist.

Dikke kans dus dat de Nederlandse burgers nu voor die strategie moeten bloeden. Dus dat de overheid liever die Europese gashandelaar blijft en de burgers offert, dan dat ze ONS aan fatsoenlijke verwarming helpt. Nieuwe cijfers bevestigen die vorig jaar ontvouwen Rypothese. (voor de allerarmsten van geest = combinatie van Rypke en Hypothese.

Broeder in het Goede Rob de Vos, een geograaf, laat nu op zijn webstek Klimaatgek zien met CBS-cijfers hoe de gasexport van Nederland gelijk bleef ondanks de inzakkende winning van Groningen Gas. Niet alleen dat: de import steeg boven export uit, zodat er dus een ‘export’-deel in de import moet zitten. Een ‘gasrotonde’-effect.

Voor het eerst dus in de geschiedenis van gas-gigant Nederland, in 2015, werd de import van gas groter dan het domestisch verbruik dat al decennia constant is. Dat is precies in het jaar nadat Taqa operator werd van Bergermeer.

Ondanks de sterk afgenomen winning van Groningengas, kan Nederland dus met gemak zichzelf in de aardgasbehoefte voorzien. Maar onze leugenachtige en corrupte overheid heeft andere prioriteiten dan betaalbare energie voor haar burgers. Zoals het op peil houden van de export naar landen als Duitsland, die hun gasnet sterk uitbreiden. Of de Belgen, die het gas goedkoper krijgen dan de Nederlanders zelf.

Bedenk dat veel Duitse huizen nog met ‘heizol’ verwarmd worden, en dat ze daar graag op het veel schonere aardgas overgaan.

Dus het is onzin dat wij geen Russisch gas kunnen kopen of gebruiken. Want dat kopen we al in, vanuit de ijver om ‘gasrotonde’ te zijn van Diederik’s Energiebeheer Nederland. We hebben al een deelname van Nederlandse staatsbedrijven als Gasunie in de Nordstream 1-leiding van Russisch gas naar Duitsland.

Teruglopende winning van Groningengas werd samen met ‘het klimaat’ als schijnargument aangewend door onze leugenachtige overheid en haar beleidsverkopers van Rijksoverheid.nl, om hele woonwijken van gas te kunnen afsluiten.

De ware reden is natuurlijk: dat ‘van gas los’-gedoe is er vooral om de VNO-NCW en de installatiesector aan werk te helpen. Ieder onder dwangsom tot ‘klimaatneutraal’ verbouwd huis levert de Uneto-VNI-leden (Doekle Terpstra) weer tienduizenden euro’s op.

Kun je dat niet betalen? Geen punt, dan kun je een lening aangaan bij de Rabobank. Die hypotheek om je Energielabel tot A op te waarderen, een ‘groene’ hypotheek kan de Rabobank dan op de kapitaalmarkt weer verhandelen als ‘Green Bond’. (Groene Obligatie)

Tegelijk breidt Duitsland haar gasnet sterk uit. De Vos laat op Klimaatgek.nl foto’s zien van die uitbreiding van het Duitse gasnet bij het Duitse Kempen. Bij bezoek aan Rugen (in de Baltische Zee) afgelopen najaar zagen we verder de stapels aan offshore gasleidingen klaar liggen voor Nordstream 2

Bron: Interessante Tijden

Deel het nieuws met anderen: