Centraal Nieuws

Het echte nieuws!

”We Are Here” illegalen kraken weer een pand (#37)

Er is een groep ongedocumenteerden / illegaal verklaarde asielzoekers die het land niet uit wil maar keer op keer panden kraakt in Amsterdam. Het schijnt dat ze aan pand nummer 37 bezig zijn. De politie pakt ze niet op, en de pandeigenaren mogen de schade betalen. 

Libertarisch gezien is het de vraag in hoeverre het aan de overheden is om migratie stromen te sturen. Zelf zie ik hier geen rol voor de staat. Als iemand hier wil komen, prima. Werkt hij niet dan eet hij niet. En heeft hij geen dak boven zijn hoofd. Hij moet echter niet gaan kraken. Dat is agressie.

Veel libertariërs zien echter toch een rol voor de staat mbt migratievraagstukken, in ieder geval zolang er nog een verzorgingsstaat is.

We zien in dit filmpje ook de gevolgen van de positieve mensenrechten. De blonde dame is er 100 procent van overtuigd recht te hebben op eten, en een dak boven het hoofd. En als men dit niet krijgt dan pakt men dat van anderen.

DVB. Onzin. Ik word tot onderdaan gemaakt van degene die dit soort rechten meent te hebben. Die verplicht mij tot het betalen aan een verzorgingsstaat. Die dame verplicht mij haar te verzorgen. En als het dan niet snel genoeg gaat dan meent men dat men zomaar huizen kan afpakken van particulieren. Niemand heeft het recht mij dingen af te pakken. Niemand heeft het recht mij via de overheid te dwingen om voor je eten te betalen. Niemand heeft het recht tot kraken.

Het aanvaarden van positieve mensenrechten als het recht op eten en een dak boven het hoofd en medische verzorging betekent dat anderen onderworpen moeten worden om de rekening te betalen. Helaas beseft men de keerzijde van de positieve mensenrechten niet.

Bron: Vrijspreker.nl

Deel het nieuws met anderen: